НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица – София, обявява конкурс за длъжността  хореограф в Детски фолклорен ансамбъл ,,Бистрица”

Обхват на длъжността:  творческа, организаторска, педагогическа и репетиторска дейност
Основни акценти на длъжността: участва в реализирането на художествената и творческата дейност на ДФА ,,Бистрица“ и на културната политика на НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ в областта на опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство, като ръководи педагогическата, постановъчната и репетиторската работа с танцьорите в ансамбъла.
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
  1. Минимална степен за завършено образование: висше – бакалавър.
  2. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: танцово изкуство.
  3. Професионален опит: не се изисква, но такъв се счита за предимство.
  4. Допълнителни изисквания: умения за работа с деца, умения за работа в екип, лоялност и етичност.
Необходими документи за кандидатстване:
  1. Заявление за участие;
  2. Автобиография;
  3. Мотивационно писмо.
Място за подаване на документите:
Кандидатите подават документите за кандидатстване по електронната поща на читалището: chitalishtebistritsa@abv.bg.
Лице за контакт: Венера Кривинска, телефон за контакт :  0887 933 902
Срок за подаване на документите: от 01.06  до 30.06.2020 година включително.
Етапи на подбора:
  1. Подбор по документи.
  2. Събеседване с допуснатите кандидати, като всеки кандидат представи концепция за развитието на ансамбъла.
 
Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.
С избрания кандидат за длъжността хореограф ще бъде сключен трудов договор на основание чл.71, ал.1 , уговорен в полза на работодателя.
Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в секретариата на НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ , с.Бистрица, ул.“Шопско хоро“ № 1, ет.2

Вашият коментар