ЕКИП

Адрес: с.Бистрица – 1444, ул. „Шопско хоро“ № 1

Работно време: понеделник-петък от 8:30 ч. до 18:30 ч.

Телефон за контакти: 02/992 21 17


  • Венера КривинскаСекретар на читалището – chitalishtebistritsa@abv.bg
  • Дина КолеваРъководител и хореограф на Фолклорен ансамбъл „Бистрица“ и ръководител на „Бистришките баби“ и „Внучките“ – dinakoleva@abv.bg / bistritsa@abv.bg
  • Росица ДимитроваРъководител и хореограф на Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Бистрица“ – bistritsa@abv.bg
  • Гергина РужинаБиблиотекар – biblioteka.bistrica@abv.bg
  • Гергинка НиколчоваКасиер-домакин

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ
Венера Кривинска и Стефан Маджаров

ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО /2020 г. – 2023 г./
1. Стефан Маджаров – председател /ръководител на младежки ансамбъл „Бистрица“/
2. Анета Галева /част от групата на „Бистришките баби“/
3. Здравка Джорева – Пенева /част от групата на „Внучките“; връзки с медиите и международна дейнаст – bistritsa@abv.bg/
4. Васил Иванов /ръководител на оркестър „Бистрица“ и певческа група „Шопкините“/
5. Анета Китанова – Крушкина /част от екипа на 192.СУ „Христо Ботев“ с.Бистрица/
6. Атанас Атанасов /танцьор/
7. Александър Нешов /част от екипа на ТД „Погледец“/
8. Анелия Овнарска – Милушева /Етнолог; част от групата на „Внучките“; връзка с медиите – bistritsa@abv.bg/
9. Александра Сайкова /част от групата на „Внучките“; администратор на сайта – ccbistritsa@abv.bg/

ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ /2020 г. – 2023 г./
1. Асен Николчов /часто от екипа на оркестър „Бистрица“/
2. Мая Амзина /часто от екипа на танцова група „Бистрица“/
3. Симеон Аронов

СТАНИ ДАРИТЕЛ
Ще се радваме, ако подкрепите дейността на читалището, за да може и занапред да разчитате на неговата активна роля в живота на село Бистрица и възпитанието на нашите деца.
Благодарим Ви!
Банкова Сметка:
НЧ” Св. Цар Борис I – 1909” с. Бистрица
Банка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN : BG76UNCR96601003141302
BIC: UNCRBGSF

ИЛИ

свържете се със секретаря на читалището:

02 / 992 2117

chitalishtebistritsa@abv.bg