Библиотеката се намира в центъра на с. Бистрица, в сградата на читалище „Св. Цар Борис І – 1909“.

Библиотечен фонд над 18 500 т. библиотечни документа, от които над 3500 т. детска литература.
Годишната читателска такса е 6.00 лв., за ученици и пенсионери – 3.00 лв.
Работно време на библиотеката:
Понеделник, сряда и петък – от 9.00 ч. до 13.00 ч.
Вторник и четвъртък – от 14.30 ч. до 18.30 ч.
За контакт:
Библиотекар: Гергина Ружина
Тел: +359 2 992 21 17
Е-mail: lib_bis@abv.bg