Библиотеката при читалище „Св. Цар Борис І – 1909” е единствена в района на село Бистрица и обслужва жителите на селото, околните вилни зони и учениците от 192-ро СУ “Христо Ботев“.

        Библиотеката се намира на втория етаж в сградата на читалището. Помещенията са светли и просторни и са приятно място за нашите читатели.


      През 1909 г. читалището възниква като просветителски център с дарените от  бай Денко 40 тома книги. Към момента фондът на библиотеката наброява 17 600 т. библиотечни документа, от които 10 000 т.  художествена литература, 2 800 т. детска и 4 800 т. отраслова литература.  Абонирани сме за 4 периодични издания.

        Библиотеката разполага с картотеки по литературознание, биология, екология, тематична картотека и електронен каталог.

       При нас можете да намерите литература по теми от различни отдели на знанието, да заемете за дома или да ползвате на място библиотечни документи, да получите устна или писмена библиотечна, фактографска и тематична информация. Имаме 2 броя компютри за потребители и връзка с Интернет.    


        Всеки гражданин има право да ползва библиотеката като се регистрира за неин читател. Пълнолетните граждани се записват като предоставят лична карта, а учениците – с документ за самоличност на родителите.

        Годишната читателска такса е 5.00 лв., за ученици и пенсионери – 3.00 лв.

        Тези средства се използват за закупуване на нова литература.
 

Работно време на библиотеката с читатели:
 

Понеделник, сряда и петък – от 8.30 ч. до 14.30 ч.

Вторник и четвъртък – от 12.30 ч. до 18.30 ч.

Почивни дни – събота и неделя.   

Заповядайте!

За контакт:
 
Библиотекар: Гергина Ружина
 
Тел: +359 2 992 21 17
Е-mail: biblioteka.bistrica@abv.bg 
 
 

         В библиотеката се приемат  дарения на книги издадени след 2010 г. – художествена, детска, научна, научно-популярна литература  на български език и художествена литература на чужди езици.