КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2024 г.
На НЧ „Св.Цар Борис I – 1909“ с.Бистрица

М. ЯНУАРИ

21. 01 – „Бабин ден“ с участието на „Бистришките баби“ и „Внучките“.

М. ФЕВРУАРИ
07.02 – Да напишем приказка за зимата „Зима в гората“ – контурс
с ученици от III и IV клас
23.02 – 125 г. от рождението на Ерих Кестнер – витрина

М. МАРТ
01.03 Организиране на творческа среща с изявени читалищни
самодейци.
14.03 Да напишем писмо, стих, есе за обич – литературен конкурс
връзка с Деня на на влюбените

17.03 – „ Заговезни“ традиционно честване, съвместно с училището и
кметството.

20.03 – Ден на денталното здраве – „Здрави зъби и добра устна хигиена
Занимание с ученици от 192 СОУ.
Лектор и водещ д-р Преслава Милушева – лекар по дентална
Медицина – малка зала.

28.03 – 95 г. от рождението на Вера Мутафчиева

М. АПРИЛ
21.04 Театърална постановка „Всичко за мъжете“.
27.04 – Лазаруване в селото.
27.04. „ Весел Великден „ – рисуване на яйца с деца от училището и
подреждане на изложба.
– Седмица на детската книга – литературно четене с учениците от
II клас и викторина

М. МАЙ
02.05 – 115 г. НЧ “Св.Цар Борис I“- концерт на Ансамбъл “Бистрица“,
съвместно с гости от НУТИ и 144 у-ще /уточнява се/
11.05 – 120 г. от рождението на Салвадор Дали – презентация с
литературния клуб
15.05 – Тържествено приемане на I клас за читатели на библиотеката

М. ЮНИ
02.06 – Фолклорен празник на с.Бистрица
05.06 – Да рисуваме в библиотеката – „Моето синьо лято“.
Подреждане в изложба.
08. 06 – Съботно хоро на мегдана
15.06 – Постановка на НАТФИЗ – уточнява се

М. ЮЛИ

02 – 07.07 – Седмица на лятното кино – Мемориален комплекс
22 – 28.07 – Участие на ансамбъл „Бистрица“ в МФФ гр.В.Търново

М. АВГУСТ
01.08 – 30.08 – Лято в библиотеката
26.08 – 01.09 – Лятна академия – ЦИОФФ – Китен – ансамбъл

М. СЕПТЕМВРИ

04.09 – 105 г. от рождението на Николай Хайтов – витрина
25.09 – Изложба “Коренни жители на Америка” на Биляна Васкова
Фоайето на ч-щето

М. ОКТОМВРИ
01.10 Старт на творчески сезан 2024/2025 – „Да опазимз, съхраним и
предадем” – начало на дейността на танцови и певчески състави,
школи и курсове.
05.10 – Съботно хоро на мегдана
12.10 – Носията на българката – претворена Вселена. Ден на красотата
на българската традиционна дреха – среща разговор с
д-р Анелия Овнарска /етнолог/.
23.10 – 95 г. от рождението на Йордан Радичков – витрина

М. НОЕМВРИ
01.11 Ден на народните будители – съвместно с 192 СОУ
22.11 „Седянка“ – певческите групи за автентичен фолклор

М. ДЕКЕМВРИ
20.12 – Коледен концерт
24.12. „Тебе славим ,Коледо“ – коледуване в селото

На някои от мероприятията, датите се променят във времето, поради
причини не зависещи от нас.