Време за игри

Децата от 192ро СУ „Христо Ботев“ село Бистрица проявиха изследователски умения, събраха различни истории и … разбира се … поиграха на игрите от миналото на нашите родители, баби и дядовци. Направиха ги част от един цветен филм за сладките незабравими дни на детството и хвърлиха мост към миналото на Бистрица и нейните жители.

„Игрите на миналото … или какво да научим от тях?“ – проект на НЧ „Св.цар Борис I – 1909“

Приятно гледане!

Настоящият филм стана възможен благодарение на помощта на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по програма „Живо наследство“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

2014 г.

Във филма взеха участие ученици от 192ро СУ „Христо Ботев“ и жители на с.Бистрица.

Вашият коментар