Продължение …

През Балканската война Младен Ангелов е назначен за командир на допълваща батарея и остава временно в тила. На 2 октомври – пише по-късно той в дневника си – по взаимно съгласие отстъпва длъжността на професор Васил Златарски, като приема по-долна длъжност на фронта. Този жест прави, считайки че „един голям професор в лицето на В.Златарски трудно се създава, и че той ще бъде много повече нужен на България отколкото аз, обикновения българин … “

 

Следва продължение …

Вашият коментар