Народно Читалище „Св. Цар Борис I – 1909“, Culture Center Bistritsa

Читалище „Св. Цар Борис I – 1909” с.Бистрица е основано през 1909 г. от Младен Ангелов Амзин. Роден през 1863 г., Младен Ангелов е участвал във войните 1912-1918 г. и е награден с 12 ордена за храброст и заслуги. Имал е лично познанство с проф. Иван Шишманов, Иван Вазов, Джеймс Баучер и други видни личности. Със собствени средства Младен Ангелов купува къща, ремонтира я и на 9 Май 1909 г. под мотото
„Въздържание, просвета, честен труд” открива първото читалище в Софийска околия – „Св. Цар Борис І”.

Читалището в дати

1909 г. След основаването си, читалището разполага с ремонтирана къща и читалня с 40 тома.
1930 г. Като основен регулативен документ на читалището е приет е устава на
Министерство на народната просвета.
1943 г. Открит е фонд „Нова читалищна сграда” с дарение от Младен Ангелов и
Джеймс Баучер.
1914 г. По времето на Първата световна война и след нея, читалищната дейност
замира.
1934 г. Дейността на читалището е възобновена.
1941 – 1944 г. Към читалището са формирани две ремсови групи, събират се дрехи и
оръжие за партизаните.
1949 г. Основаване на ансамбъл „Бистрица”. Към музикантите от „Бистришка
четворка” – Деян Матеин, Йордан Белкин, Ангел Кривниски и Стоян Рангелов се
присъединяват 12-тина самодейци и така е поставено началото на фолклорния състав.
1951 г. Читалището е преименовано на „Лиляна Димитрова”.
1954 г. Средствата за построяване на нова сграда са недостатъчни и поради
невъзможността старата да продължи да се използва, читалището е преместено в
кръчмата на Димитър Божилов Терзийски, библиотеката е преместена в Ружината
къща, самодейците репетират в кметството и в ТКЗС, филми се прожектират в салона
на училището.
1969 г. Открита е настоящата сграда на читалището с киносалон с 300 места, зали за
събрания, библиотека с книжен фонд от 17 000 тома. Сградата е построена от трудови
войски под командването на бистричанина генерал Захари Филипов и с участието на
цялото население.
1991 г. С тържествено освещаване читалището връща името си „Св. Цар Борис І”.
През годините на своето съществуване, читалището се е оформило като културно и
духовно средище за бистричани. Приоритет в дейността е съхраняване на фолклорната
традиция на селото, получила най-високо признание през 2005 г. с включването на
групата на „Бистришките баби” в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно
наследство на човечеството. Сред значимите достижения на фолклорния ансамбъл е и
ЕВРОПЕЙСКАТА НАГРАДА ЗА ФОЛКЛОРНО ИЗКУСТВО, за отлични постижения в
областта на традиционната музикална култура, връчена от Фондация „Алфред Топфер”
през 1978 г.
Към настоящият момент към читалището функционира библиотека; самодеен
фолклорен ансамбъл „Бистрица”, който обединява певци, танцьори, музиканти и
групата на Бистришките баби; детска школа за народни танци с три възрастови групи
деца; групи за изучаване на народни хора; група за стари градски песни; школа за
модерни танци. Общият брой самодейци, участващи в различните читалищни
формации, наброява над 200 души.
Читалището приветства инициативи на неправителствени организации и граждани,
осъществяващи дейност в областта на културата и образованието и е отворено за
сътрудничество по проекти и културни събития.