Народно Читалище „Св. Цар Борис I – 1909“, Culture Center Bistritsa

МУЗИКАЛНА ШКОЛА

ИНСТРУМЕНТИ:

ПИАНО

АКОРДЕОН

КИТАРА

ПЕЕНЕ

МЕСЕЧНИ ТАКСИ:

Тримесечни (с отстъпка от 3 % от сумата)

Шестмесечни (с отстъпка от 5 % от сумата)

ЗАНИМАНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО

Часовете са индивидуални: 30/45 мин.

За повече информация:

02 992 21 17 – Венера Кривинска