The Bistritsa Babi Archaic Polyphony, Dances and Rituals from the Shoplouk Region

Бистришките баби и техните внучки

Ensemble Bistritsa – „WEDDING“ – 46.MFFZG Zakopane 2014

FB страница

Ансамбъл „Бистрица“ е основан през 1949 г. и е наречен на името на селото, в което участниците живеят. Групата се състои от певици, танцьори и музиканти. Разположена в полите на Витоша, Бистрица отстои на 15 километра от София и принадлежи към Шопския регион. Шоплукът е известен с богатата си музикална, танцова и ритуална традиция, жива и до днес.

Артистичната цел на ансамбъл Бистрица е да изучава, опазва и популяризира фолклорното наследство на селото и Шопския регион. Сърцето на ансамбъла са легендарните и световно известни Бистришки баби, популярни с автентичното си шопско пеене.

Музикалният израз, запазен в Бистрица, е асоцииран със специфичен тип полифонично пеене, което експертите определят като диафония и вероятно е една от най-ранните форми на музикално мислене в света. През 1980 г. австрийският музиколог Жералд Меснер защитава докторска дисертация на тема „Интерферационната диафония в село Бистрица“, посветена на ненадминатия начин на пеене.

През последните 20 години Бистришките баби подготвят поколение, което да поеме несравнимото им фолклорно наследство. Възрастните жени и група млади момичета се представят като „Бистришките баби и техните внучки“. С репертоар от над 300 песни, формацията е уникален пример за устно предаване на древната фолклорна култура от поколение на поколение. Внучките изучават пеенето по естествен път, без използване на ноти и записи. Те слушат бабите и пресъздават сложната хармония, която носи живи остатъци от пред-Гръцка епоха. С времето младите певици натрупват собствен жизнен опит и гласовете им се уплътняват, ритъмът се усложнява и телата стават чувствителни към вибрациите на древната хармония, които се усещат по време на пеене.

Село Бистрица е известно и с „Бистришката четворка“ – група музиканти, които стават първият оркестър от традиционни инструменти (гайда, гъдулка, тамбура и кавал) на Българското национално радио. Постепенно към музикантите се присъединяват и талантливи певци и танцьори от Бистрица, които дават началото на съвременния ансамбъл. В настоящия оркестър към традиционните инструменти е включен и акордеон. Музикантите продължават традицията на „Бистришката четворка“ и изпълняват автентични местни мелодии.

Сред обичаите, които ансамбълът изпълнява в цялост (песни, танци и разкази) са включени Сватба, Лазарица, Коледуване и други. Бистришките обичаи, представяни от ансамбъла, се отличават с богата символика и форма и дават очарователна представа за древните ритуали и празненства. Освен традиционните танци от Шопско, ансамбълът изпълнява и танци от други етнографски области, демонстрирайки изключително разнообразие от традиционни хореографски форми от цяла България.

Ансамбъл Бистрица е изнасял преставления в Англия, Франция, Италия, Унгария, Белгия, Чехия, Испания, Литва, Република Хърватска, Австрия, САЩ, Турция, Гърция, филмиран е от телевизия BBC и японската национална телевизия. Сред най-престижните отличия на ансамбъла е Европейската награда за фолклорно изкуство, присъдена от фондация „Алфред Тьопфер“ в гр. Хамбург през 1978 г. за изключителни постижения и заслуги в областта на традиционната музикална култура.

Легендарните Бистришки баби, които са ядрото на ансамбъл Бистрица, са провъзгласени от ЮНЕСКО за „Шедьовър на нематериалното културно наследство на Човечеството“.