Ръководител: 

За контакт: bistritsa@abv.bg

FB страница

Преди 1949 година в с. Бистрица съществуват два танцови състава: на Трайко Гергов, състоящ се от танцьори и този на Деян Матейн, в който участват музиканти от Бистришката четворка и певици от селото. През 1949 г. те се обединяват и така основават Ансамбъл Бистрица с ръководители Трайко Гергов, Деян Матейн и Райна Димитрова.

Новосформираният ансамбъл изисква хора от всякакви възрасти с музикални, певчески и танцови умения. Оттогава започва и обучението на деца.

Ръководителите на ансамбъла предпочитали сцената да бъде пълна. Всички пеели, свирели и танцували.

През 1953 г. ансамбъл Бистрица, включително и децата, стават „Национален първенец“.

Около 60-те години Трайко Гергов започва да набира ученици от малките класове и заедно с Петър Ташев (Батлачки) подготвят момчетата и момичетата за ансамбъла. Така се създава приемственост между поколенията от самодейци, която съществува и до ден днешен.

През 1964 г. в НЧ „Светлина“ се провежда градски преглед на читалищата от цялата страна за допускане до националния преглед в Копривщица. Читалището в Бистрица се явява с 110 участника: мъже, жени и деца.

През 1965 г. на първия събор в Копривщица ансамбълът завоюва три златни медала: за танци, включващи всички възрастови групи; за полифонично пеене на бабите, които все още не са били представяни като група и музикантите от ансамбъла.

През 1967 г. се изработват първите национални костюми, взаимствани от бистришките автентични носии.

През 1968 г. в София се провежда 9-тия световен фестивал на студенската младеж. На откриването се представят лазарки от Софийските села. От Бистрица участват 24 момичета в три възрастови групи от 12 до 18 годишна възраст.

През 1968 г. внезапно умира Трайко Гергов.

Ръководител на ансамбъла става Петър Ташев (Батлачки), който продължава фолклорната политика на старите ръководители за приемственост, съхранение и разпространение на бистришкото фолклорно богатство.

През 1969 г. се открива новата сграда на читалището.

През 1974 г. обучението на малките момчета поема Здравко Нешов, а на момичетата Дина Анчева (Колева).

През 1975 г. се сформира Районен ансамбъл със седалище и изпълнители от Бистрица. Главен художествен ръководител на певческия хор е Емил Коралов, хореограф на ансамбъла е Иван Тодоров. Помощници са: Марина Златева – хорист; Фидан Димитров – танцов ръководител; Петър Ташев – организатор и ръководител на детските и юношески групи Дина Колева.

1979 г. районният ансамбъл се разпада.

Ръководител и хореограф на ансамбъл Бистрица, Бистришките баби и детските певчески и танцови състави става Дина (Анчева) Колева, която е и настоящ хореограф на ансамбъл Бистрица и на  Бистришките баби.

В периода от 2002 – 2010 година хореограф на детския ансамбъл става Ангелина Николчова, действащ танцьор и певица в ансамбъл Бистрица, а по настоящем е и част от Бистришките баби.

През периода 2010 – 2015 г. хореограф е Йоана Жекова,  до 2017 г. хореограф е Цветомира Здравкова, а след нея до юни 2018 г. е хореограф Боряна Георгиева. Ръководители до края на 2019 г. са Стефан Маджаров и Снежана Мажарова.

От 2020 година хореограф е Росица Димитрова.

През ноември 2017 г. детският ансамбъл се явява заедно с Ансамбъл Бистрица на преглед за ЦИОФФ и оттогава е член на организацията.

Сега в детския ансамбъл участват над 80 деца в три възрастови групи, които ежегодно представят Бистрица в международни и регионални фолклорни фестивали.

Текст: Дина Колева