Народно Читалище „Св. Цар Борис I – 1909“, Culture Center Bistritsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съкровището от Бистрица

The Treasure of Bistritsa

„Обичам българската музика“ 03.03.2018 г.

„Бистришките баби“ са най-ярките представители на архаично /женско/ шопско многогласно пеене, приемано от специалистите като една от най-ранните форми на вокално общуване между хората.

Песните не са замлъквали през вековете до наши дни, в мир и войни, при раждане или смърт, по време на труд и веселие. Дъщери са сменяли майките си от поколение на поколение и така песните са стигнали до наши дни.

От група възрастни селски жени, представящи  песните на своята общност по събори и фестивали през четиридесетте години на миналия век, “Бистришките баби“ постепенно се превръщат в последните живи носители на традиционна култура.  В момента между тях вече има по-млади жени със съвременни професии и начин на живот. Обединява ги огромната любов към песните  и традициите,  завещани  им от предците и топлата обич помежду им.

Един от най-големите изследователи на бистришката традиционна полифония е австрийския музиколог Жералд Меснер, който през 1976 год. защитава докторска дисертация на тема “Антифонна диафония в с. Бистрица“.

За първи път в този труд е дешифриран начина на пеене: „В пеенето на бистришките баби има концентрация на необичайни интервали. Секундата е по малка или по голяма, в един тон те вкарват до пет микротона.“

Един от най-притеснителните изводи е, че ако прекъсне обучението от човек на човек пеенето ще бъде изгубено завинаги. То не може да се нотира или да се изучава от записи.

Групата е пяла във цяла Европа, САЩ а също и в страни от Азия и Африка.

Носител е на Хердеровота награда за народно изкуство.

През 2005 год. ЮНЕСКО обяви „Бистришките баби“ за „Шедьоври на нематериалното  културно наследство на човечеството“.

Текст: Дина Колева