ХАРМОНИЯ НА УМА, ТЯЛОТО И ДУХА

ГРУПА ЗА НАЧИНАЕЩИ 

 преподавател Валентина Стоянова

9:30 ч. Всяка неделя

зала Репетиционна на

Читалището в  с. Бистрица

ОЧАКВАМЕ ВИ!

02 992 21 17

„Думата Йога произлиза от санскритския корен юдж, който има значение „свързвам”, „насочвам и съсредоточавам вниманието”, „използвам и прилагам”. Тя означава също обединение или приобщаване. Това е истинско обединение на нашата дисциплина на интелекта, ума, емоциите, волята, водещо до душевно равновесие, което дава възможност да се гледа уравнонесено и спокойно на живота във всичките му аспекти.

Йога е една от шестте ортодоксални системи на индийската философия. Тя е събрана и подредена, съгласувана и систематизирана от Патанджали в неговия класически труд Йога-сутра, който се състои от 185 ясни, стегнати и изразителни афоризми.

Когато говорим днес за Йога, обикновено разбираме Хата Йога (физическа йога). Това е пътят на отличното здраве. Според йогите нашето тяло е оживено от „положителни” и „отрицателни” токове и когато тези токове са в пълно равновесие, се радваме на отлично здраве. С езика на древната символика „положителният „ ток се означажа с думата „Ха” (Слънце), а „отрицателният” ток се нарича „Тха” (Луна). От сливането на двете думи се получава Хата (Хатха) Йога – в смисъл на отлично познаване на двете енергии (на Слънцето – положителната и на Луната – отрицателна), тяхното хармонично свързване, пълното им равновесие и възможността за контрол върху тях.

Каквото и да е тълкуването, то винаги е предпоставка за по-пълноценно общуване с природата, като се възползваме от познанието на нейните закони, както и на закономерностите, управляващи функционирането на нашия организъм.

Както един добре шлифован диамант има много фасети (странички), всяка от които отразява различен цвят на светлината, така всяка фасета на думата Йога отразява различна отсянка на значението и разкрива различни аспекти на целия диапазон на човешките стремления за постигане на вътрешен мир.

Етапите на Йога:  1. Яма (всеобщи морални заповеди); 2. Няма (самопречистване чрез дисциплина); 3. Асана (поза); 4. Пранаяма (ритмичен контрол на дишането); 5. Пратяхара (оттегляне и освобождаване на ума от контрола на сетивата и външните обекти); 6. Дхарана (концентрация); 7. Дхяна (медитация); и 8. Самадхи (състояние на свръхсъзнание, постигано чрез вглабена медитация, в която ставаме едно с обекта на медитацията си.

Ползи от практикуване на йога!

Йога въздейства благоприятно върху всички органи и системи на нашето тяло.

Когато се движим или практикуваме йога ние повишаваме адаптивността си към външната и вътрешната среда. Двигателният анализатор е този,  който отговаря за това. Състои се от екстерорецептори (в кожата,  интерорецептори (във вътрешните органи) и проприорецептори (в мускули, сухужилия и стави). Следователно когато практикуваме йога, ние стимулираме двигателният анализатор и от там следва повишаване на адаптацията, и съпротивителните сили на организма.“

Текст: Валентина Стоянова