БАБИНДЕН в БИСТРИЦА

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 271476873_2988050048135979_2090568654493999323_n.jpg„Бабинден си тука беше един най-тържествен празник. Кое дете що се е родило таа година, ке му прават Бабинден. Става майката на детето рано, омеси погача, и свекърва, ако има, ако има свекърва, рече: „Айде, я ше печем погачата, ти иди та окай на Бабинден.“

Ако има некоя външна баба, освен свекървата, сабахле ке сгреят вода, ке сипат у един крондир, като стомничка нещо, ама крондир. У него забодат един стрък босильок и айде, невестата да иде да полива на бабата, на външната баба. … И сапунче й даде, и една кърпа, със това се избърше. Она, бабата, изплете на детето едни чорапчета, па й ги метне на рамото на невестата, она па едни ръкаве й даде на бабата, от платно ръкаве отрезани. И се върне тогай невестата, полива на домашните – на свекървата, на близките що са у къщи, … Па некой иде, едно те тамън измие, некой й уфърли пепел у ръцете. … Е, така прават си смех! … Па се мият, па иде смех, мият се, иде смех, фърлят си пепел, църнат се … И после майката иде та ока на Бабинден: „Лельо-о-о! Дойди на Бабинден! Тетко-о-о! Заповедай на Бабинден!“ Лелкя, тетка, вуйна, баба, тия-ония-сички рода ги поканва, а свекървата из къщи й ока: „Кумата да не заборавиш!“ …

И почват да се събират като на сватба вече, къде дванайсе часо почват да се събират. И също си е като друго госке. Пак яденье, пак пиенье…

Привечер, след обед, ке слезнат непременно на площадо. Ке топат бабите! … Па на същио гьол. Ама гьоло е подновен, па почистен, па запишен. … Има си мъже, които са таквия – майтапчии, хумористични. … Намерил една връв пипер, некъде намерил една връв лук, некъде един дзвънец, некъде клопавец, що на овците вързват. Т`ва да са приготвили. И като пойдат надоле, музиката почне да свири, о-о-о, бабите ги вържат с едно въже. Така ги обиколат, оттук: свекървата и некоя сестра нойна, ели баба, ели комшийкя. Ели е наистина присъствала на рождението, нали, щото при таков случай се збират и ора повече. Е, вържат и почне да е смех! Там вече почнат да се опинят бабите – не щат да газат! Ама непременно требе да гази бабата, за здраве на детето! Они викат: „Ние ке се откупиме, ке се откупиме!“ Те се подготвили с шише ракия. „Те, бре, пийнете, па ни пущете! … Не ни вързвай!“ „Не-е-е! Дале ке ви топиме!“ И там вече дърпаньето! Едни ке вардат бабите, не дават да ги топат! Други ке ги влачат. … Ако ги дърпнат, и они бабите олабат малко и сичките у гьоло влезнат! Оно иде, като рече: „У-у-у-у-у!“ Като гръмне народо! Цало село – па тогай и доождат вече, от Плана, Железница, Драгалевци, Симеоново, Бояна. Тука на джумбуш идат, да гледат тоя саир.“

Из „Слушай, щерко, и добре запомни… “ – Книга за баба Линка от с. Бистрица

автор Марта Форсайт – 1996 г. 

Снимки: интернет

Във видео 7 ще видите възстановка на Бабинден заснет през 2016 г. за CGTN Africa.

Приятно гледане!

Вашият коментар