01сеп./20

Обичаи, традиции и занаяти – Септември

Неродена мома „Снага ѝ – тънка топола, лицето –  бяло сирене. Очи ѝ – черни череши, веждите – вити гайтани. Страните ѝ – червени ябълки, устата – сладка малина. Като се засмее,Read More…