01май/19

Май – обичаи и традиции

Дъжд „Дъждът из облаците иде и берекет по ниви и ливади разлива, сипе благодат по човеците.“ Според традиционната ни култура и старите езически вярвания, дъждът и небесната влага са подвластни на магическиRead More…