Фотоизложбата ще се състои в централното фоайе на НЧ „Св. Цар Борис I -1909“ с. Бистрица и ще продължи в периода на 26 ноември 2018 г. до 10 януари 2019 г.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Вход: СВОБОДЕН

FB събитие

Според твореца истинското място на фотографията е на изложби или в албуми, в по-широк контекст, в който се формира обща картина и вече става дума не за отделниизображения, а по-скоро за светоглед. Сабоки въвежда в Унгария жанра на книга, писана със светлина и образи. От 18-те му албума една от най-успешните му работи е „Българските манастири” (1983 г.). На територията на Унгарското кралство са построени повече от петстотин крепости – отчасти върху антични и ранно-средновековни основи. Много от тях са изградени след голямото монголско нашествие през ХІІІ век, но по-късните епохи значително ги променят, докато след приключването на войните с турците и австрийците от ХVІІІ век идва времето на тяхната бавна разруха. Изложбата „Унгарски крепости” ни дава възможност да вкусим от това огромно културно-историческо богатство.

Вашият коментар