Благодарение на инициативата на Столична Община «София – европейска столица на спорта – 2018 година», с подкрепата на г-жа Чавкарска – директор на 192 СОУ «Христо Ботев» – Бистрица и г-н Н.Амзин – председател на ОС към училището и инициативата на родители, беше спечелен проект по Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта на СГО.

От 05.05. т.г. стартираха безплатни часове по «Забавление, ритмична (артистична) гимнастика, танци и разнообразие» за най – малките (1-ви – 4-ти клас), които ще се провеждат във физкултурния салон на училището под ръководството на Ралица Оронова  – един от родителите на децата.

Г-жа Оронова е водена от разбирането, че в днешно време всяко допълнително физическо натоварване на децата е полезно за тяхното здраве, изграждане на култура на здравословен начин на живот и за добро психическо състояние. Според нея гимнастиката ще способства за по – доброто разтоварване на учениците от ежедневния учебен процес и ще стимулира тяхната креативност и добро настроение.

«Нашите амбиции не спират до тук. Поставили сме си и по – високи цели – реализация на нови проекти свързани с повишаване качеството на образованието на нашите деца», казва още в интервюто г-жа Оронова.

Текст: ВИЛИ Котева

Вашият коментар