Джеймс Баучер, ген. Владимир Вазов и други гости на сватбата на дъщерите на Младен Ангелов в Бистрица

Младен Ангелов Амзин, известен повече като бай Денко е роден през 1863 г. в с. Бистрица, самоук интелектуалец, той успява да се сприятели с наши и чужди видни личности като проф. Иван Шишманов, Иван Вазов, английския журналист Джеймс Баучер и много др. – факт говорещ сам по себе си за будния дух на бистричанина.

Далеч не само сред интелигенцията, но и в национален план Младен Ангелов се проявява като фигура, достойна за отделено място в историята. Като старши офицер през Сръбско-българската война, на 5 ноември 1885 г. той поема командването на застрашена от обкръжение батарея и спира неприятеля.

Историята разказва как сред премръзналите и уморени войници тогава се появил княз Батенберг, слязъл от коня, прегърнал Ангелов, целунал го и казал: „За твоята храброст и самоотверженост те награждавам с орден за храброст“. През 1916 г., когато българската войска прогонва сърбите за кратко време от Крива паланка, бай Денко организира местната интелигенция и възстановява читалище „Зора“. С още редица подобни дела може да се опише живота на този буден българин.

През Балканската война Младен Ангелов е назначен за командир на допълваща батарея и остава временно в тила. На 2 октомври – пише по-късно той в дневника си – по взаимно съгласие отстъпва длъжността командир на допълваща батарея на професор Васил Златарски, като приема по-долна длъжност на фронта. Този жест прави, считайки че „един голям професор в лицето на В.Златарски трудно се създава, и че той ще бъде много повече нужен на България отколкото аз, обикновиния българин …“.

Заради участието си във войните (1912-1918) Младен Ангелов е отличен с 12 ордена за храброст и заслуги.

Откъс от книгата „100 години Читалище „Св. Цар Борис I““

Вашият коментар